top of page
Delivery
E-shop terms

Płatność

Składając zamówienie, masz możliwość dokonania płatności za zakup przelewem bankowym na podstawie naszej faktury lub skorzystania z wygodnej, szybkiej i bezpiecznej opcji płatności online kartą lub Paypal.

Dostawa

Zapewniamy dostawę do wszystkich krajów europejskich, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Dostawa jest bezpłatna dla wszystkich zamówień na Łotwę, Litwę i Estonię. Do innych krajów dostawa zaczyna się od 5,00 EUR. Dokładne koszty wysyłki będą widoczne przy kasie. Otrzymasz zamówienie z naszego magazynu w ciągu 3 dni roboczych po dokonaniu płatności!

W przypadku towarów, które nie będą natychmiast dostępne w naszym magazynie, czas dostawy zostanie uzgodniony z Tobą osobno.

Towary są dostarczane przez terminale paczkowe Omniva lub przez firmę kurierską z informacjami o śledzeniu przesyłki.

Warunki E-shop

W przypadku zamówienia i zakupu przez Kupującego towarów oferowanych w sklepie internetowym uważa się, że zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń ogólne warunki umowy zawieranej na odległość oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu lub aktów prawnych Smart Pay SIA ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy zakupu dokonanej przez kupującego i/lub odmówienia kupującemu korzystania ze sklepu internetowego.

Umowa na odległość

Umowa zawierana na odległość (dalej – Umowa) zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który składa zamówienie i dokonuje zakupu w sklepie internetowym. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożonego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Umowa obowiązuje do czasu jej wykonania, tj. do momentu dostarczenia zamówionego przedmiotu. Umowa dotyczy wszystkich zamówień i zakupów dokonywanych w sklepie internetowym..

Zasady dostawy i płatności

Kupujący zamawia towary za pośrednictwem tej strony internetowej, wskazując rodzaj i ilość zamawianych towarów. Kupujący ma możliwość zapłaty za produkt za pomocą narzędzi płatniczych dostępnych w sklepie internetowym lub poprzez opłacenie odpowiedniej faktury sporządzonej przez sprzedawcę i przesłanej kupującemu e-mailem. Faktura jest sporządzana w formie elektronicznej i jest ważna bez podpisu.

Sprzedający zapewnia dostawę towaru w ciągu 1-2 dni roboczych po otrzymaniu płatności za towar, jeżeli towar znajduje się w magazynie sprzedającego, termin dostawy został uzgodniony z Kupującym. Jeżeli towaru nie ma w magazynie Sprzedającego lub nie będziemy w stanie zapewnić dostawy w podanym terminie, termin dostawy zostanie uzgodniony odrębnie z Kupującym.

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo do odrzucenia produktu w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania produktu poprzez wysłanie listu odmownego do Sprzedawcy. Formularz odstąpienia jest wysyłany przez Sprzedawcę do Kupującego pocztą elektroniczną na żądanie Kupującego.

Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedającemu w ciągu 7 dni od wysłania listu odmownego. Wszelkie koszty poniesione w związku z odesłaniem towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

Kupujący nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jeżeli:

  • zamówiony towar ze względu na swój charakter nie podlega zwrotowi,

  • kupujący otworzył opakowanie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programów komputerowych.

Ponadto, aby produkt został zwrócony, upewnij się, że produkt jest:

  • w oryginalnym opakowaniu

  • żadnych uszkodzeń ani łez

  • bez śladów użytkowania

Szósta część art. 12 ustawy o ochronie praw konsumentów Republiki Łotewskiej stanowi, że „konsument jest odpowiedzialny za utrzymanie jakości i bezpieczeństwa produktu w okresie korzystania z prawa do odstąpienia od umowy”. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy Kupującemu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub wstrzymania wypłaty odszkodowania w przypadku uszkodzenia produktu, zaniedbania produktu podczas użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi, jeżeli oryginalne opakowanie produktu jest zagubiony lub jeśli jego opakowanie jest w znacznym stopniu uszkodzone.

Aby móc dokonać wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy, poprosimy Cię o przestrzeganie powyższych warunków. Przestrzeganie ich to gwarancja harmonijnej współpracy i wzajemnego szacunku!

Przetwarzanie danych

Wprowadzając niezbędne informacje podczas składania zamówienia Kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się i wyraża zgodę na wykorzystanie podanych przez niego danych w celu przyjęcia zamówienia Kupującego i dostarczenia towaru zgodnie z wymogami prawnymi Republika Litewska. Wprowadzając dane Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia Kupującego na podany adres e-mail.

Prywatność

Przyjmujemy odpowiedzialność, aby Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres dostawy itp.) nie zostały przekazane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy nie zażądają tego organy ścigania.

Sprzedawca może żądać od Ciebie podania następujących danych osobowych w celu realizacji zamówienia, celów księgowych i organizacji dostawy produktów: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i e-mail. Księgowość Sprzedawcy prowadzona jest przez firmę księgową, która ma dostęp do Twoich danych i służy wyłącznie do zapewnienia prawidłowej pod względem prawnym rachunkowości Sprzedawcy.

Dane podane przez kupującego są przechowywane na platformie twórcy serwisu, na komputerze Sprzedawcy oraz pod adresem

e-mail welcome@smartpay.eu. Dane są chronione i dostępne tylko za pomocą bezpiecznego hasła. Okres przechowywania danych kupującego wynosi 5 lat. Kupującemu przysługuje prawo - dostępu do swoich danych, żądania usunięcia danych, sprostowania swoich danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Szanujemy Twoją prywatność i nigdy nie wykorzystamy Twoich danych w celu, który mógłby ograniczyć Twoją prywatność.

bottom of page